Program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019

 

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE Z GOTHAER TU S.A.

 

Dostępne warianty ubezpieczenia:

1. NNW ; składka 50 zł

2. NNW + HIV, HBV, HCV; składka 85 zł

3. NNW + HIV, HBV, HCV + OC w życiu prywatnym; składka 95 zł

4. OC medyczne na terenie RP + OP; składka 40 zł

5. OC medyczne na terenie EU i krajów środziemnomorskich + OP; składka 65 zł

6. OC medyczne na terenie Całego Świata + OP; składka 70 zł

 

Po prostu!
Zarejestruj się i wybierz warianty, a potwierdzenie ochrony otrzymasz na maila.

Aby ubezpieczyć się od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. złóż deklarację już dziś a płatności możesz dokonać do 15 listopada 2018r. – decyduje data wpływu składki. Opłacenie składki po 15 listopada zapewnia ochronę ubezpieczeniową od daty wpływu składki na konto do dnia 30 września 2019 r.

Dostępne ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – suma ubezpieczenia 40.000 zł
  Chroni to co najcenniejsze - Twoje życie i zdrowie bez względu na to czy jesteś w kraju czy za granicą, czy uczysz się, pracujesz, uprawiasz sport lub jeździsz na nartach.

  Ubezpieczenie obejmuje pakiet Assistance (na terenie RP).
 2. Ubezpieczenie HIV, HBV, HCV - suma ubezpieczenia 40.000 zł
 3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 10.000 PLN
  Pokrywa szkody wyrządzone przez Ciebie innym: 
  * kiedy spowodujesz kolizję rowerem
  * kiedy wyrządzisz komuś szkodę w mieniu, w tym podczas zajęć lub praktyk
  * kiedy szalejąc na stoku spowodujesz innym obrażenia
 4. Ubezpieczenie OC medyczne – suma gwarancyjna 50.000 PLN lub 100.000 PLN
  Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem czynności medycznych oraz w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych oraz okołomedycznych w tym zawodu farmaceuty/ biotechnologa/ analityka medycznego. 
  Ochrona Twojej odpowiedzialności cywilnej rekompensuje szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w, w tym:
  * podczas wykonywania praktyk
  * udzielania pierwszej pomocy
  * przy realizacji zadań zabezpieczenia medycznego imprez
 5. Ubezpieczenie ochrony prawnej - suma ubezpieczenia 50.000 PLN

;