Program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2023/2024

 

 

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE Z WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

 

 • kompleksowa ochrona
 • niskie składki
 • szeroki zakres ochrony

 

Dostępne warianty ubezpieczenia:

 

1. NNW + OC w życiu prywatnym; składka 50 zł

2. NNW + HIV, WZW + OC w życiu prywatnym; składka 85 zł

3. OC medyczne + OP; składka 40 zł

 

Dostępne ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – suma ubezpieczenia 50 000 zł
  Chroni to co najcenniejsze - Twoje życie i zdrowie bez względu na to czy jesteś w kraju czy za granicą, czy uczysz się, pracujesz, uprawiasz sport lub jeździsz na nartach.
  Ubezpieczenie obejmuje pakiet Assistance (na terenie RP).
 2. Ubezpieczenie HIV - suma ubezpieczenia 50 000 zł
 3. Ubezpieczenie WZW – suma ubezpieczenia 20 000 zł
 4. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 50 000 zł
  Pokrywa szkody wyrządzone przez Ciebie innym:
  * kiedy spowodujesz kolizję rowerem
  * kiedy wyrządzisz komuś szkodę w mieniu, w tym podczas zajęć lub praktyk
  * kiedy szalejąc na stoku spowodujesz innym obrażenia
 5. Ubezpieczenie OC medyczne – suma gwarancyjna 100 000 zł
  Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem czynności medycznych oraz w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych oraz okołomedycznych w tym zawodu farmaceuty/ biotechnologa/analityka medycznego.
  Ochrona Twojej odpowiedzialności cywilnej rekompensuje szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w, w tym:
  * podczas wykonywania praktyk
  * udzielania pierwszej pomocy
  * przy realizacji zadań zabezpieczenia medycznego imprez
 6. Ubezpieczenie ochrony prawnej

 

; ;