P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

 

MERYDIAN BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY S.A. szanuje prywatność Użytkowników serwisu wum.merydian.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Korzystając z serwisu wum.merydian.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

 1. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
  1.1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych oraz przystępujących do umowy ubezpieczenia w ramach Programu Ubezpieczeń dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stronie wum.merydian.pl.
  1.2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
  a. informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  b. adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
  c. pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
  Używamy ciasteczek, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki.
  Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 2. Przestrzegamy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 3. Administratorem danych jest MERYDIAN BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 233.,kontakt mailowy: broker@merydian.pl. lub telefoniczny: 42 637 77 96 – 98, w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@merydian.pl.
 4. Dane osobowe zbierane poprzez formularze rejestracyjne i w deklaracjach przystąpienia do ubezpieczenia przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zawarcia, zarządzania, obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz wysyłania powiadomień e-mail z tym związanych.
 5. Odbiorcą danych osobowych jest Ubezpieczyciel - Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny jako podmiot współpracujący przy funkcjonowaniu programu ubezpieczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i weryfikujący uprawnienia Użytkownika do przystąpienia do Programu Ubezpieczenia, a także organy ochrony prawnej lub podmioty, z którymi kontakt jest niezbędny w sprawach obsługi ubezpieczenia oraz podmiot dostarczający nam usługi obsługi informatycznej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub obowiązek prawny.
 7. Dane będą przechowywane przez okres realizowania czynności brokerskich, przez okres wymagany przepisami prawa oraz czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie.
 11. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do dokonywania czynności brokerskich i przystąpienia do Programu ubezpieczeń, a bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
 13. Hosting serwisu wum.merydian.pl oraz łącze telekomunikacyjne dla serwerów zapewniają zewnętrzni dostawcy - Kylos Sp. z o.o. Łódź oraz Qlos Sp. z o.o. Łódź. Na mocy umów zawartych na te usługi zostały im powierzone dane osobowe.
 14. Zbierane dane są one przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 15. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis wum.merydian.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 16. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie wum.merydian.pl linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 17. Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie wum.merydian.pl, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.

; ;