Ubezpieczenia studentów NNW - Warszawski Uniwersytet Medyczny

PAKIET 1

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2023/2024

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 50 000 PLN
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 50 000 PLN

Wysokość składki 50 PLN

Więcej »

PAKIET 2

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2023/2024

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 50 000 PLN
  • HIV – suma ubezpieczenia 50 000 PLN
  • WZW – suma ubezpieczenia 20 000 PLN
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 50 000 PLN

Wysokość składki 85 PLN

Więcej »

PAKIET 3

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2023/2024

  • Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem czynności medycznych – suma gwarancyjna 100 000 PLN
  • Ochrona prawna w życiu prywatnym

Wysokość składki 40 PLN

Więcej »

; ;